FANDOM


Darklord Marie
()(てん)使()マリー
DarklordMarie-LON-EN-R-UE
 Tên Nhật (Kana)
てん
使
しマリー
 Tên Nhật (Chuẩn)
てん
使
マリー
 Tên Nhật (rōmaji) Datenshi Marī
 Tên Nhật (Dịch) Fallen Angel Marie
 Tên Hàn 타락천사 마리
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1200
 Mã số 57579381
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.