FANDOM


Darkblaze Dragon
ダークブレイズドラゴン
DarkblazeDragon-SR02-EN-C-1E
 Tên Nhật ダークブレイズドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Dākubureizu Doragon
 Tên Hàn 다크브레이즈 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 1000
 Mã số 39343610
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.