FANDOM


Dark Verger
ダーク・ヴァージャー
DarkVerger-LC5D-EN-C-1E
 Tên Việt Ám Diệp Lục
 Tên Nhật ダーク・ヴァージャー
 Tên Nhật (rōmaji) Dāku Vājā
 Tên Nhật (Dịch) Dark Verdure
 Tên Hàn 다크 버저
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 1000
 Mã số 50164989
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.