FANDOM


Dark Templar @Ignister
ダークナイト(アット)イグニスター
DarkTemplar@Ignister-IGAS-JP-OP
 Tên Việt Kỵ Sĩ Hắc Ám @Mẫn Tiệp Kiến Thể
 Tên Nhật (Kana) ダークナイト
アットイグニスター
 Tên Nhật (Chuẩn) ダークナイト@
アット
イグニスター
 Tên Nhật (rōmaji) Dāku Naito Atto Igunisutā
 Tên Nhật (Dịch) Dark Knight @Ignister
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Cyberse / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới LM-Bottom, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 2300 / 3
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.