FANDOM


Dark Summoning Beast
(あん)(こく)(しょう)(かん)(しん)
DarkSummoningBeast-DUSA-EN-UR-1E
 Tên Việt Quỷ Thú Triệu Hồi Thánh Thể
 Tên Nhật (Kana)
あん
こくの
しょう
かん
しん
 Tên Nhật (Chuẩn)
あん
こく
の召
しょう
かん
しん
 Tên Nhật (rōmaji) Ankoku no Shōkanshin
 Tên Nhật (Dịch) Dark Summoning God
 Tên Hàn 암흑의 소환신
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 87917187
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.