FANDOM


Dark Strike Fighter
ダーク・ダイブ・ボンバー
 Tên Việt Trùm lựu đạn
 Tên Nhật ダーク・ダイブ・ボンバー
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 1800
 Mã số 32646477
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.