FANDOM


Dark Simorgh
ダーク・シムルグ
DarkSimorgh-CT08-EN-SR-LE
 Tên Nhật ダーク・シムルグ
 Tên Hàn 다크 시무르그
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Winged Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 2700 / 1000
 Mã số 11366199
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.