FANDOM


Dark Ruler Ha Des
(めい)(かい)()(おう) ハ・デス
DarkRulerHaDes-LART-EN-UR-LE
 Tên Việt Vua Quỷ Trần Thế, Ha Death
 Tên Nhật (Kana)
めい
かいの
おう ハ・デス
 Tên Nhật (Chuẩn)
めい
かい
の魔
おう
ハ・デス
 Tên Nhật (rōmaji) Meikai no Maō Ha Desu
 Tên Nhật (Dịch) Demon King of the Underworld, Ha Death
 Tên Hàn 명계의 마왕 하데스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2450 / 1600
 Mã số 53982768
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.