FANDOM


Dark Resonator
ダーク・リゾネーター
DarkResonator-HSRD-EN-C-1E
 Tên Việt Âm Vang Hắc Ám
 Tên Nhật ダーク・リゾネーター
 Tên Nhật (rōmaji) Dāku Rizonētā
 Tên Hàn 다크 레조네이터
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 300
 Mã số 97021916
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.