FANDOM


Dark Requiem Xyz Dragon
ダーク・レクイエム・エクシーズ・ドラゴン
DarkRequiemXyzDragon-INOV-EN-ScR-1E
 Tên Việt Hắc Phách Siêu Long
 Tên Nhật ダーク・レクイエム・エクシーズ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Dāku Rekuiemu Ekushīzu Doragon
 Tên Hàn 다크 레퀴엠 엑시즈 드래곤
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 01621413
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.