FANDOM


Dark Rebellion Xyz Dragon
  • Nhật: ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン
  • Romaji: Dāku Riberion Ekushīzu Doragon
  • Việt: Hắc Xung Đột Long
Hệ

ÁM

Loại
Hạng sao

4 ☆☆☆☆

CÔNG / THỦ

2500 / 2000

Nguyên liệu Bứt phá

Bạn có thể loại 2 nguyên liệu từ lá này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt mà đối thủ điều khiển; CÔNG của nó trở thành một nửa CÔNG hiện tại của nó, và nếu có, lá này tăng lượng CÔNG bị giảm đó.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V The Strongest Duelist Yuya!!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Dark Rebellion Xyz Dragon You can detach two Xyz Materials from this card to decrease the ATK of an opponent's monster by half and boost this card's ATK by that amount.

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.