FANDOM


Dark Rebellion Xyz Dragon
ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン
DarkRebellionXyzDragon-LEDD-EN-UR-1E
 Tên Việt Hắc Nghịch Siêu Long
 Tên Nhật ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Dāku Riberion Ekushīzu Doragon
 Tên Hàn 다크 리벨리온 엑시즈 드래곤
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 16195942
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.