Dark Paladin
  • Nhật: 超魔導剣士-ブラック・パラディン
  • Kana: ちょうまどうけんし-ブラック・パラディン
  • Romaji: Chōmadōkenshi - Burakku Paradin
  • Việt: Siêu Pháp Kiếm Sĩ - Hắc Hiệp Sĩ
Khác:
Super Magical Swordsman - Black Paladin
Hệ

ÁM

Cấp sao

8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg

Nguyên liệu Dung hợp
[ ]

Quái thú này không thể được Triệu hồi Đặc biệt trừ khi Triệu hồi Dung hợp. Miễn là lá này vẫn còn ngửa-mặt trên sân, bạn có thể vứt bỏ 1 lá bài từ tay của bạn để phủ nhận kích hoạt của một Bài Phéphủy nó. Tăng CÔNG của lá này 500 điểm ứng với mỗi quái thú Loại-Rồng trên sân và trong Mộ của đôi bên người chơi.
CÔNG / 2900   THỦ / 2400
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Dark Paladin
  • Dark Magician (anime)
  • Buster Blader (anime)
This monster cannot be Special Summoned except by Fusion Summon. As long as this card remains face-up on the field, you can discard 1 card from your hand to negate the activation of a Spell Card and destroy it. Increase the ATK of this card by 500 points for each Dragon-Type monster on the field and in either player's Graveyard.
Nhật このカードは融合召喚でしか特殊召喚できない。①:このカードの攻撃力は、お互いのフィールド・墓地のドラゴン族モンスターの数×500アップする。②:魔法カードが発動した時、手札を1枚捨てて発動できる。このカードがフィールドに表側表示で存在する場合、その発動を無効にし破壊する。

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.