FANDOM


Dark Paladin
(ちょう)()(どう)(けん)()-ブラック・パラディン
DarkPaladin-DPYG-EN-UR-UE
 Tên Việt Ma Kiếm Trảm Rồng
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
どう
けん
し-ブラック・パラディン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
どう
けん
-ブラック・パラディン
 Tên Nhật (rōmaji) Chōmadōkenshi - Burakku Paradin
 Tên Nhật (Dịch) Black Paladin the Super Swordmage
 Tên Hàn 초마도검사 블랙 파라딘
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2900 / 2400
 Mã số 98502113
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.