FANDOMDark Magician of Chaos
(こん)(とん)(くろ)()(じゅつ)()
DarkMagicianofChaos-BP02-EN-R-1E
 Tên Việt Phù Thuỷ Hắc Ám Của Sự Hỗn Mang
 Tên Nhật (Kana)
こん
とんの
くろ
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
こん
とん
の黒
くろ
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Konton no Kuromajutsushi
 Tên Nhật (Dịch) Black Magician of Chaos
 Tên Hàn 혼돈의 흑마술사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2600
 Mã số 40737112
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.