Dark Magician Girl
ブラック・マジシャン・ガール
DarkMagicianGirl-LEDD-EN-C-1E.png
 Tên Việt Nữ Hắc Ma Thuật Sư
 Tên Nhật ブラック・マジシャン・ガール
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Majishan Gāru
 Tên Nhật (Dịch) Black Magician Girl
 Tên Hàn 블랙 매지션 걸
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1700
 Mã số 38033121
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.