FANDOMDark Magician
ブラック・マジシャン
DarkMagician-DP16-JP-SR-2
 Tên Nhật ブラック・マジシャン
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Majishan
 Tên Nhật (Dịch) Black Magician
 Tên Hàn 블랙 매지션
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster
 CÔNG / THỦ 2500 / 2100
 Mã số 36996508
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.