FANDOM


Dark Hole
  • Nhật: ブラック・ホール
  • Romaji: Burakku Hōru
  • Việt: Hố Đen
Khác:
Black Hole
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Dark Hole Destroy all monsters on the field.
Nhật ブラック・ホール フィールド上に存在する全てのモンスターを破壊する。
Burakku Hōru

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.