FANDOM


Dark Eruption
ダーク・バースト
DarkEruption-SDSE-EN-C-1E
 Tên Nhật ダーク・バースト
 Tên Nhật (rōmaji) Dāku Bāsuto
 Tên Nhật (Dịch) Dark Burst
 Tên Hàn 다크버스트
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 00674561
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.