FANDOM


Dark End Dragon
ダークエンド・ドラゴン
DarkEndDragon-RYMP-EN-SR-1E
 Tên Việt Hắc Tận Long
 Tên Nhật ダークエンド・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Dāku Endo Doragon
 Tên Hàn 다크엔드 드래곤
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2100
 Mã số 88643579
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.