FANDOM


Kỵ Sĩ Hắc Long

Một hiệp sĩ rồng dẫn đầu đội quân bóng tối. Những cuộc tấn công tàn nhẫn của hắn không có gì sánh bằng. Thanh kiếm tà ác hắn sử dụng đã tiêu diệt linh hồn của kẻ thù, tiếp tục cường hóa dần.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.