FANDOM


Dark Cavalry
(ちょう)()(どう)()()-ブラック・キャバルリー
DarkCavalry-20TH-JP-OP
 Tên Việt Siêu Ma Hiệp Sĩ - Hắc Kỵ Binh
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
どう
し-ブラック・キャバルリー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
どう
-ブラック・キャバルリー
 Tên Nhật (rōmaji) Chōmadō Kishi - Burakku Kyabarurī
 Tên Nhật (Dịch) Super Magical Knight - Black Cavalry
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2300
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.