FANDOM


Dark Armed, the Savage Onslaught Dragon
(げき)(めつ)(りゅう) ダーク・アームド
 Tên Việt Hắc Giáp, Phẫn Kích Long
 Tên Nhật (Kana)
げき
めつ
りゅう ダーク・アームド
 Tên Nhật (Chuẩn)
げき
めつ
りゅう
ダーク・アームド
 Tên Nhật (rōmaji) Gekimetsuryū Dāku Āmudo
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1000
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.