FANDOM


Dark Anthelion Dragon
  • Nhật: ダーク・アンセリオン・ドラゴン
  • Romaji: Dāku Anserion Doragon
  • Việt: Hắc Huyền Quang Long
Hệ

ÁM

Loại
Hạng sao

7 ☆☆☆☆☆☆☆

CÔNG / THỦ

3000 / 2500

Nguyên liệu Bứt phá
Giới hạn Dao động

10

10
10

Nếu bạn Triệu hồi Dao động Cấp 7, bạn có thể Triệu hồi Dao động lá ngửa mặt này trong Bộ bài Phụ của bạn. Một lần trong lượt (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể loại 1 nguyên liệu từ lá này, sau đó chọn mục tiêu 1 quái thú ngửa mặt mà đối thủ điều khiển; CÔNG của nó trở thành một nửa CÔNG hiện tại của nó, và nếu nó làm thế, lá này tăng lượng CÔNG bị mất đó, đồng thời tăng lượng tương ứng đó vào Điểm Gốc. Lá này không thể bị tiêu diệt ở lượt bạn kích hoạt hiệu ứng này. Khi lá này rời sân, bạn có thể đặt nó trong Vùng Dao động của bạn.[Ghi 1]

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Dark Anthelion Dragon If you can Pendulum Summon Level 7, you can Pendulum Summon this face-up card in your Extra Deck. Once per turn, during either player's turn, you can detach 1 Overlay Unit from this card to decrease the ATK of an opponent's monster by half and increase this card's ATK by the same amount until the end of this turn, also gain that same amount of Life Points. This card cannot be destroyed the turn you activated this effect. When this card is destroyed, you can place it in your Pendulum Zone.

Hình ảnh khác

Ghi chú

  1. Yuto đã kích hoạt hiệu ứng loại nguyên liệu của nó kể cả khi đó không phải lượt của cậu ta, khiến đây là Hiệu ứng Nhanh.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.