FANDOM


Dark Anthelion Dragon
ダーク・アンセリオン・ドラゴン
DarkAnthelionDragon-19PP-JP-OP
 Tên Việt Hắc Huyền Quang Long
 Tên Nhật ダーク・アンセリオン・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Dāku Anserion Doragon
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 10
 Loại Dragon / Xyz / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.