FANDOM


Dante, Traveler of the Burning Abyss
DanteTraveleroftheBurningAbyss-DUEA-EN-ScR-1E
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 3 Rank StarRank StarRank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 2500
 Mã số 83531441
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 1
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.