Dante, Traveler of the Burning Abyss
DanteTraveleroftheBurningAbyss-DUEA-EN-ScR-1E.png
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG.png
 Hạng sao 3 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 2500
 Mã số 83531441
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.