Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt

Đây là danh sách các tập phim từ season thứ hai của Yu-Gi-Oh! ARC-V.

Hình ảnh Số Tập Tên Tập phim Phát sóng tại Nhật Phát sóng tại Anh
ArcV 050.png Tập 50 Nhật ランサーズ 選ばれた戦士
(Ransāzu Erabareta Senshi)
5 Tháng Tư 2015 22 Tháng Bảy 2016
Dịch Lancers - Những Chiến binh được Chọn
Anh Dueling Declan
ArcV 051.png Tập 51 Nhật 反旗を揚げろ オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン
(Hanki wo Agero - Oddoaizu Riberion Doragon)
12 Tháng Tư 2015 29 Tháng Bảy 2016
Dịch Nâng cao Biểu ngữ Cách mạng - Odd-Eyes Rebellion Dragon
Anh Kings vs. Dragons
ArcV 052.png Tập 52 Nhật 蘇る伝説総長!!
(Yomigaeru Densetsu Sōchō!!)
19 Tháng Tư 2015 5 Tháng Tám 2016
Dịch Võ sư Huyền thoại Hồi sinh!!
Anh Parental Guidance: Part 1
ArcV 053.png Tập 53 Nhật 笑顔のデュエル 「スマイル・ワールド」
(Egao no Dyueru "Sumairu Wārudo")
26 Tháng Tư 2015 12 Tháng Tám 2016
Dịch Đấu bài với Nụ cười "Smile World"
Anh Parental Guidance: Part 2
Synchro City.png Tập 54 Nhật シンクロ次元 「シティ」
(Shinkuro Jigen "Shiti")
3 Tháng Năm 2015 19 Tháng Tám 2016
Dịch Thứ Nguyên Đồng bộ - "City"
Anh City 'Scape
ArcV 055.png Tập 55 Nhật 治安の強制 デュエルチェイサーズ
(Chian no Kyōsei Dyueru Cheisāzu)
10 Tháng Năm 2015 26 Tháng Tám 2016
Dịch Cưỡng chế An toàn Công cộng - Kẻ Săn bắt Đấu bài
Anh Tops Speed
ArcV 056.png Tập 56  


ArcV 057.png Tập 57  


ArcV 058.png Tập 58  


ArcV 059.png Tập 59  


ArcV 060.png Tập 60  


ArcV 061.png Tập 61  


ArcV 062.png Tập 62  


Goyo.png Tập 63  


ArcV 064.png Tập 64  


YGOArcV065.png Tập 65  


ArcV 066.png Tập 66  


ArcV 067.png Tập 67  


ArcV 068.png Tập 68  


ArcV 069.png Tập 69  


ArcV 070.png Tập 70  


ArcV 071.png Tập 71  


ArcV 072.png Tập 72  


ArcV 073.png Tập 73  


ArcV 074.png Tập 74  


ArcV 075.png Tập 75  


ArcV 076.png Tập 76  


ArcV 077.png Tập 77  


ArcV 078.png Tập 78  


ArcV 079.png Tập 79  


ArcV 080.png Tập 80  


ArcV 081.png Tập 81  


ArcV 082.png Tập 82  


ArcV 083.png Tập 83  


ArcV 084.png Tập 84  


ArcV 085.png Tập 85  


ArcV 086.png Tập 86  


ArcV 087.png Tập 87  


ArcV 088.png Tập 88  


ArcV 089.png Tập 89  


ArcV 090.png Tập 90  


ArcV 091.png Tập 91  


ArcV 092.png Tập 92  


ArcV 093.png Tập 93  


SoulFist-JP-Anime-AV-NC-2.png Tập 94  


ArcV 095.png Tập 95  


ArcV 096.png Tập 96  


ArcV 097.png Tập 97  


ArcV 098.png Tập 98  


ArcV 099.png Tập 99