FANDOM


Đây là danh sách các tập phim từ season thứ hai của Yu-Gi-Oh! ARC-V.

Hình ảnh Số Tập Tên Tập phim Phát sóng tại Nhật Phát sóng tại Anh
ArcV 050 Tập 50 Nhật ランサーズ 選ばれた戦士
(Ransāzu Erabareta Senshi)
5 Tháng Tư 2015 22 Tháng Bảy 2016
Dịch Lancers - Những Chiến binh được Chọn
Anh Dueling Declan
ArcV 051 Tập 51 Nhật 反旗を揚げろ オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン
(Hanki wo Agero - Oddoaizu Riberion Doragon)
12 Tháng Tư 2015 29 Tháng Bảy 2016
Dịch Nâng cao Biểu ngữ Cách mạng - Odd-Eyes Rebellion Dragon
Anh Kings vs. Dragons
ArcV 052 Tập 52 Nhật 蘇る伝説総長!!
(Yomigaeru Densetsu Sōchō!!)
19 Tháng Tư 2015 5 Tháng Tám 2016
Dịch Võ sư Huyền thoại Hồi sinh!!
Anh Parental Guidance: Part 1
ArcV 053 Tập 53 Nhật 笑顔のデュエル 「スマイル・ワールド」
(Egao no Dyueru "Sumairu Wārudo")
26 Tháng Tư 2015 12 Tháng Tám 2016
Dịch Đấu bài với Nụ cười "Smile World"
Anh Parental Guidance: Part 2
Synchro City Tập 54 Nhật シンクロ次元 「シティ」
(Shinkuro Jigen "Shiti")
3 Tháng Năm 2015 19 Tháng Tám 2016
Dịch Thứ Nguyên Đồng bộ - "City"
Anh City 'Scape
ArcV 055 Tập 55 Nhật 治安の強制 デュエルチェイサーズ
(Chian no Kyōsei Dyueru Cheisāzu)
10 Tháng Năm 2015 26 Tháng Tám 2016
Dịch Cưỡng chế An toàn Công cộng - Kẻ Săn bắt Đấu bài
Anh Tops Speed
ArcV 056 Tập 56  


ArcV 057 Tập 57  


ArcV 058 Tập 58  


ArcV 059 Tập 59  


ArcV 060 Tập 60  


ArcV 061 Tập 61  


ArcV 062 Tập 62  


Goyo Tập 63  


ArcV 064 Tập 64  


YGOArcV065 Tập 65  


ArcV 066 Tập 66  


ArcV 067 Tập 67  


ArcV 068 Tập 68  


ArcV 069 Tập 69  


ArcV 070 Tập 70  


ArcV 071 Tập 71  


ArcV 072 Tập 72  


ArcV 073 Tập 73  


ArcV 074 Tập 74  


ArcV 075 Tập 75  


ArcV 076 Tập 76  


ArcV 077 Tập 77  


ArcV 078 Tập 78  


ArcV 079 Tập 79  


ArcV 080 Tập 80  


ArcV 081 Tập 81  


ArcV 082 Tập 82  


ArcV 083 Tập 83  


ArcV 084 Tập 84  


ArcV 085 Tập 85  


ArcV 086 Tập 86  


ArcV 087 Tập 87  


ArcV 088 Tập 88  


ArcV 089 Tập 89  


ArcV 090 Tập 90  


ArcV 091 Tập 91  


ArcV 092 Tập 92  


ArcV 093 Tập 93  


SoulFist-JP-Anime-AV-NC-2 Tập 94  


ArcV 095 Tập 95  


ArcV 096 Tập 96  


ArcV 097 Tập 97  


ArcV 098 Tập 98  


ArcV 099 Tập 99  


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.