FANDOM


Đây là danh sách chương truyện từ manga Yu-Gi-Oh! ARC-V.

Hình ảnh Số Chương Tên Chương Ngày phát hành Nhật Ngày phát hành Anh
ARC-V Scale 01 Chương 1 Nhật その名はファントム!
(Sono Na wa Fantomu!)
21 Tháng Tám 2015 24 Tháng Tám 2015
Dịch Tên là Phantom!

Anh The Name is Phantom!
ARC-V Scale 02 Chương 2 Nhật ユートVS沢渡!
(Yūto Bāsasu Sawatari!)
19 Tháng Chín 2015 21 Tháng Chín 2015
Dịch Yuto vs. Sawatari!

Anh Yuto vs. Sawatari!
ARC-V Scale 03 Chương 3 Nhật ペンデュラム召喚!
(Pendyuramu Shōkan!)
21 Tháng Mười 2015 26 Tháng Mười 2015
Dịch Triệu hồi Dao động!

Anh Pendulum Summons!
ARC-V Scale 04 Chương 4 Nhật 飢えた刺客!
(Ueta Shikaku!)
21 Tháng Mười Một 2015 1 Tháng Mười Hai 2015
Dịch Sát thủ Đói bụng!

Anh The Hungry Assassin!
ARC-V Scale 05 Chương 5 Nhật 強襲!RR!!
(Kyōshū! Reido Raputāzu!!)
19 Tháng Mười Hai 2015 21 Tháng Mười Hai 2015
Dịch Đột kích! Raidraptors!!

Anh Assault! Raidraptors!!
ARC-V Scale 06 Chương 6 Nhật 生きている実感!!
(Ikiteiru Jikkan!!)
21 Tháng Một 2016 25 Tháng Một 2016
Dịch Cảm giác Sống!!

Anh Feeling Alive!!
ARC-V Scale 07 Chương 7 Nhật G・O・D!
(Jeneshisu Omega Doragon!)
21 Tháng Hai 2016 25 Tháng Hai 2016
Dịch Genesis Omega Dragon!

Anh Genesis Omega Dragon!
ARC-V Scale 8 Chương 8 Nhật 素良のおもてなし!
(Sora no Omotenashi!)
19 Tháng Ba 2016 21 Tháng Ba 2016
Dịch Sự Hiếu khách của Sora!

Anh Sora's Hospitality!
ARC-V Scale 9 Chương 9 Nhật 融合VS融合
(Yūgō Bāsasu Yūgō)
21 Tháng Tư 2016 25 Tháng Tư 2016
Dịch Dung hợp vs. Dung hợp

Anh Fusion vs. Fusion
ARC-V Scale 10 Chương 10 Nhật エンタメの結末!
(Entame no Ketsumatsu!)
21 Tháng Năm 2016 23 Tháng Năm 2016
Dịch Dừng Cuộc Vui!

Anh The Entertainment Ends!
ARC-V Scale 11 Chương 11 Nhật ライディングデュエル!
(Raidingu Dyueru!)
21 Tháng Sáu 2016 27 Tháng Sáu 2016
Dịch Đấu bài Gia tốc!

Anh Turbo Duel!
ARC-V Scale 12 Chương 12 Nhật 高速の駆け引き!
(Kōsoku no Kakehiki!)
21 Tháng Bảy 2016 25 Tháng Bảy 2016
Dịch Chiến thuật Cao-Tốc!

Anh High-Speed Strategy!
ARC-V Scale 13 Chương 13 Nhật アダムの因子!
(Adamu no Inshi!)
21 Tháng Tám 2016 22 Tháng Tám 2016
Dịch Yếu tố Adam!

Anh The Adam Factor!
ARC-V Scale 14 Chương 14 Nhật 始まりの地!
(Hajimari no Chi!)
21 Tháng Chín 2016 26 Tháng Chín 2016
Dịch Bắt đầu từ đâu!

Anh Where It Began!
Arc-V Scale 15 Chương 15 Nhật 『零』だ!
("Zero" Da!)
21 Tháng Mười 2016 24 Tháng Mười 2016
Dịch Nó là "Zero"!

Anh It's Zero!
Arc-V Scale 16 Chương 16 Nhật 揺れる運命の二人!
(Yureru Pendyuramu!)
21 Tháng Mười Một 2016 21 Tháng Mười Một 2016
Dịch Con lắc Đung đưa!

Anh Swinging Pendulums of Destiny!
Arc-V Scale 17 Chương 17 Nhật もう一つの事実!
(Mō Hitotsu no Jijitsu!)
19 Tháng Mười Hai 2016 26 Tháng Mười Hai 2016
Dịch Một Thực tế Khác!

Anh Another Fact!
Arc-V Scale 18 Chương 18 Nhật 未知なる敵!
(Michinaru Teki!)
21 Tháng Một 2017 23 Tháng Một 2017
Dịch Kẻ địch Vô danh!

Anh An Unknown Enemy!
Arc-V Scale 19 Chương 19 Nhật 二人の行方!
(Futari no Yukue)
21 Tháng Hai 2017 27 Tháng Hai 2017
Dịch Hai Chỗ ở!

Anh Their Whereabouts!
ARC-V Scale 20 Chương 20 Nhật 相手は俺だ!
(Aite wa Ore da!)
21 Tháng Ba 2017 27 Tháng Ba 2017
Dịch Đối thủ của Ngươi là Ta!

Anh Your Opponent Is Me!
ARC-V Scale 21 Chương 21 Nhật 遊矢の記憶!
(Yūya no Kioku!)
21 Tháng Tư 2017 24 Tháng Tư 2017
Dịch Ký ức của Yuya!

Anh Yuya's Memories!
ARC-V Scale 22 Chương 22 Nhật 不死の存在! 20 Tháng Năm 2017 22 Tháng Năm 2017
Dịch Những Sinh vật Bất tử!

Anh Immortal Beings!!
ARC-V Scale 23 Chương 23 Nhật 仕掛けバラし! 21 Tháng Sáu 2017 26 Tháng Sáu 2017
Dịch Xảo Thuật Bại Lộ!

Anh The Trick Revealed!
ARC-V Scale 24 Chương 24 Nhật 狙われる理由! 21 Tháng Bảy 2017 24 Tháng Sáu 2017
Dịch Lý do họ theo chúng ta!

Anh The Reason They're After Us!
ARC-V Scale 25 Chương 25 Nhật アダムとEVE!
(Adamu to Ivu!)
21 Tháng Tám 2017

Dịch Adam và Eve!

Anh Adam and Eve!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.