FANDOM


Một số lá bài đã được đổi tên trong lịch sử của OCG/TCG.

Anh

Đổi tên series và archetype

Đặt lại tên riêng

Thay đổi chính

Thay đổi nhỏ

Pháp

Đổi tên series và archetype

Đặt lại tên riêng

Thay đổi chính

Thay đổi nhỏ

Đức

Đổi tên series và archetype

Đặt lại tên riêng

Thay đổi chính

Thay đổi nhỏ

Ý

Đổi tên series và archetype

Đặt lại tên riêng

Thay đổi chính

Thay đổi nhỏ

Bồ Đào Nha

Đổi tên series và archetype

Đặt lại tên riêng

Thay đổi chính

Thay đổi nhỏ

Tây Ban Nha

Đổi tên series và archetype

Đặt lại tên riêng

Thay đổi chính

Thay đổi nhỏ

Á-Âu

Đặt lại tên riêng

  • "Black・Magician" → "Dark Magician"
  • "Blue eyes・White・Dragon" → "Blue- Eyes White Dragon" → "Blue-Eyes White Dragon"

Trung quốc

Đặt lại tên riêng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.