FANDOM


Danger!? Tsuchinoko?
()(かい)(いき)のツチノコ
DangerTsuchinoko-SOFU-EN-ScR-1E
 Tên Việt Hiểm Hoạ!? Nghịch Tử Xà?
 Tên Nhật (Kana)
かい
いきのツチノコ
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
いき
のツチノコ
 Tên Nhật (rōmaji) Mikai'iki no Tsuchinoko
 Tên Nhật (Dịch) Tsuchinoko of Lands Unknown
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 0
 Mã số 99745551
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.