FANDOM


Dandylion
ダンディライオン
Dandylion-DUSA-EN-UR-1E
 Tên Việt Sư Tử Bồ Công Anh
 Tên Nhật ダンディライオン
 Tên Nhật (rōmaji) Dandiraion
 Tên Hàn 댄디라이언
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Plant / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 300
 Mã số 15341821
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.