Daigusto Gulldos
ダイガスタ・ガルドス
DaigustoGulldos-HA05-EN-ScR-UE.png
 Tên Nhật ダイガスタ・ガルドス
 Tên Nhật (rōmaji) Daigasuta Garudosu
 Tên Nhật (Dịch) Daigusta Gulldos
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG PHONG.png
 Cấp sao 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Psychic / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 800
 Mã số 84766279
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.