Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Daigusto Falcos
ダイガスタ・ファルコス
DaigustoFalcos.png
Nhóm liên quan Gusto
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ PHONG WIND.svg
CẤP SAO 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Psychic/Synchro/Effect
ATK/DEF 1400/1200
Mã số 34109611
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
1 Tuner + 1 hoặc nhiều quái thú "Gusto" không phải Tuner
Khi lá này được Triệu hồi Đồng bộ: Tất cả quái thú "Gusto" hiện tại trên sân tăng 600 ATK.
English Description
1 Tuner + 1 or more non-Tuner "Gusto" monsters
When this card is Synchro Summoned: All "Gusto" monsters currently on the field gain 600 ATK.
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa


Advertisement