FANDOMD/D Zero Surveyor
Loại
Cấp sao

1 ★

CÔNG / THỦ

0 / 0

Nếu bạn sắp nhận thiệt hại hiệu ứng mà khiến Điểm Gốc của bạn về 0, bạn có thể gửi lá này từ tay bạn vào Mộ, Điểm Gốc của bạn trở thành 100, thay thế.[Ghi chú 1]

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh D/D Zero Surveyor If Effect damage will reduce your Life Points to zero, send this card from your hand to the Graveyard, then reduce the damage so that you will have 100 Life Points remaining.


Ghi chú

  1. Mặc dù không được đề cập, hiệu ứng này cũng ảnh hưởng đến đối thủ theo cách tương tự.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.