FANDOMD/D Scale Surveyor
 • Nhật:
  ディー
  ディー
  スケール・サーベイヤー
 • Kana:
  ディー
  ディースケール・サーベイヤー
 • Romaji: DīDī Sukēru Sābeiyā
 • Việt: Biệt Giới - Kẻ Kiểm Soát Giới Hạn
Loại
Cấp sao

2 ★★

CÔNG / THỦ

0 / 1000

Giới hạn Dao động

9

9
Một lần trong lượt của đối thủ, đặt Giới hạn Dao động của đối thủ về 0.
9

???

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Hiệu ứng Dao độngMô tả
Anh D/D Scale Surveyor Once during your opponent's turn, set your opponent's Pendulum Scale to 0.???
Nhật 相手ターンに1度 相手のPスケールを0にする

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.