D/D Savant Thomas
(ディー)(ディー)()(どう)(けん)(じゃ)トーマス
DDSavantThomas-MP17-EN-R-1E.png
 Tên Việt Biệt Giới - Hiền Triết Ma Thuật Thomas
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
どう
けん
じゃトーマス
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
どう
けん
じゃ
トーマス
 Tên Nhật (rōmaji) DīDī Madō Kenja Tōmasu
 Tên Nhật (Dịch) D/D Magical Savant Thomas
 Tên Hàn D()D() 마도현자 토마스
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 6
 Loại Fiend / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 2600
 Mã số 00041546
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.