FANDOM


D/D Savant Schrödinger
  • Nhật: DD魔導賢者シュレディンガー
  • Kana: ディーディーまどうけんじゃシュレディンガー
  • Romaji: DīDī Madō Kenja Shuredingā
  • Việt: Biệt Giới - Hiền Triết Ma Thuật Schrödinger
Khác:
D/D Magical Savant Schrödinger
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star

Giới hạn Dao động

2

2
Nếu một quái thú chiến đấu, trong tính toán thiệt hại (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể khiến thiệt hại chiến đấu bạn nhận từ trận chiến đó trở thành 0, sau đó Triệu hồi Đặc biệt lá này từ Vùng Dao động của bạn.
2
[ ]
Một lần trong lượt, nếu một quái thú chiến đấu, trong tính toán thiệt hại (Hiệu ứng Nhanh): Bạn có thể khiến thiệt hại chiến đấu mà bạn nhận từ trận chiến này trở thành 0.
CÔNG / 600   THỦ / 2400
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Hiệu ứng Dao độngMô tả
Anh D/D Savant Schrödinger If a monster battles, during damage calculation (in either player's turn): You can make the battle damage you take from this battle 0, then Special Summon this card from your Pendulum Zone.Once per turn, if a monster battles, during damage calculation (in either player's turn): You can make the battle damage you take from this battle 0.
Nhật ・・・ターが戦闘を行うダメージ計算時に発動できる。
・・・発生する自分への戦闘ダメージは0になる。その
・・・のこのカードを特殊召喚する。
①:1タ・・・モンスターが戦闘を行うダメージ計算時に発動できる。
そ・・・する自分への戦闘ダメージは0になる。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.