FANDOM


D/D Savant Nikola
(ディー)(ディー)()(どう)(けん)(じゃ)ニコラ
DDSavantNikola-MP17-EN-C-1E
 Tên Việt Biệt Giới - Hiền Triết Ma Thuật Nikola
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
どう
けん
じゃニコラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
どう
けん
じゃ
ニコラ
 Tên Nhật (rōmaji) DīDī Madō Kenja Nikora
 Tên Nhật (Dịch) D/D Magical Savant Nikola
 Tên Hàn D()D() 마도현자 니콜라
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 8
 Loại Fiend / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2000
 Mã số 46035545
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.