D/D Savant Newton
(ディー)(ディー)()(どう)(けん)(じゃ)ニュートン
DDSavantNewton-SDPD-EN-C-1E.png
 Tên Việt Biệt Giới - Hiền Triết Ma Thuật Newton
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
どう
けん
じゃニュートン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
どう
けん
じゃ
ニュートン
 Tên Nhật (rōmaji) DīDī Madō Kenja Nyūton
 Tên Nhật (Dịch) D/D Magical Savant Newton
 Tên Hàn D()D() 마도현자 뉴턴
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 10
 Loại Fiend / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 19302550
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.