D/D Savant Galilei
(ディー)(ディー)()(どう)(けん)(じゃ)ガリレイ
DDSavantGalilei-SDPD-EN-C-1E.png
 Tên Việt Biệt Giới - Hiền Triết Ma Thuật Galilei
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
どう
けん
じゃガリレイ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
どう
けん
じゃ
ガリレイ
 Tên Nhật (rōmaji) DīDī Madō Kenja Garirei
 Tên Nhật (Dịch) D/D Magical Savant Galilei
 Tên Hàn D()D() 마도현자 갈릴레이
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 1
 Loại Fiend / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 74605254
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.