FANDOM


D/D Savant Dirac
 • Nhật:
  ディー
  ディー
  どう
  けん
  じゃ
  ディラック
 • Kana:
  ディー
  ディー
  どう
  けん
  じゃディラック
 • Romaji: DīDī Madō Kenja Dirakku
 • Việt: Biệt Giới - Hiền Triết Ma Thuật Dirac
Hệ

ÁM.png ÁM

Cấp sao

3 CG StarCG StarCG Star

Loại Hiệu ứng

Giới hạn Dao động

8

8
Trong Giai đoạn Chiến đấu của đôi bên người chơi, khi một lá bài hoặc hiệu ứng được kích hoạt mà sắp gây thiệt hại cho một (số) người chơi: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt lá này từ Vùng Dao động của bạn.
8
[ ]
Nếu lá này được Triệu hồi Đặc biệt lên sân của bạn, bạn không nhận thiệt hại hiệu ứng trong phần còn lại của lượt này.
CÔNG / 800   THỦ / 1600
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Hiệu ứng Dao độngMô tả
Anh D/D Savant Dirac During either player's Battle Phase, when a card or effect is activated that would inflict damage to a player(s): You can Special Summon this card from your Pendulum Zone.If this card is Special Summoned to your field, you take no effect damage for the rest of this turn.
Nhật ①:バトルフェイズに、プレイヤーにダメージを与える魔法・罠・モンスターの効果が発動した場合に発動できる。( ペンデュラム)ゾーンのこのカードを特殊召喚する。①:このカードが特殊召喚に成功したターン、自分が受ける効果ダメージは0になる。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.