D/D Savant Copernicus
(ディー)(ディー)()(どう)(けん)(じゃ)コペルニクス
DDSavantCopernicus-SDPD-EN-C-1E.png
 Tên Việt Biệt Giới - Hiền Triết Ma Thuật Copernicus
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
どう
けん
じゃコペルニクス
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
どう
けん
じゃ
コペルニクス
 Tên Nhật (rōmaji) DīDī Madō Kenja Koperunikusu
 Tên Nhật (Dịch) D/D Magical Savant Copernicus
 Tên Hàn D()D() 마도현자 코페르니쿠스
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 1
 Loại Fiend / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 46796664
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.