FANDOM


D/D Proud Ogre
(ディー)(ディー)プラウド・オーガ
DDProudOgre-SDPD-EN-C-1E
 Tên Việt Biệt Giới - Quái Phủ Uy Hùng
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディープラウド・オーガ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
プラウド・オーガ
 Tên Nhật (rōmaji) DīDī Puraudo Ōga
 Tên Hàn D()D() 프라우드 오우거
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 8
 Loại Fiend / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1500
 Mã số 81571633
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.