FANDOM


D/D Proud Chevalier
(ディー)(ディー)プラウド・シュバリエ
DDProudChevalier-SDPD-EN-C-1E
 Tên Việt Biệt Giới - Kị Binh Uy Hùng
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディープラウド・シュバリエ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
プラウド・シュバリエ
 Tên Nhật (rōmaji) DīDī Puraudo Shubarie
 Tên Hàn D()D() 프라우드 슈발리에
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 6
 Loại Fiend / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 700
 Mã số 17979378
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.