D/D Nighthowl
(ディー)(ディー)ナイト・ハウリング
DDNighthowl-SDPD-EN-C-1E.png
 Tên Việt Biệt Giới - Dạ Tru
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディーナイト・ハウリング
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ナイト・ハウリング
 Tên Nhật (rōmaji) DīDī Naito Hauringu
 Tên Nhật (Dịch) D/D Night Howling
 Tên Hàn D()D() 나이트 하울링
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 600
 Mã số 48210156
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.