D/D Greedy Golem
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Duy trì

Sau khi kích hoạt, CÔNG của nó trở nên tượng tự như quái thú được Triệu hồi Đặc biệt trên sân của đối thủ có CÔNG cao nhất. Ở cuối lượt đó, cả hai bị tiêu diệt.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh D/D Greedy Golem After activation, its ATK becomes the same as the Special Summoned monster on your opponent’s field with the highest ATK. At the end of the turn, both are destroyed.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.