FANDOM


D/D Extra Surveyor
 • Nhật:
  ディー
  ディー
  エクストラ・サーベイヤー
 • Kana:
  ディー
  ディーエクストラ・サーベイヤー
 • Romaji: DīDī Ekusutora Sābeiyā
 • Việt: Biệt Giới - Kẻ Kiểm Soát Ngoại Đạo
Loại
Cấp sao

5 ★★★★★

CÔNG / THỦ

1000 / 0

Giới hạn Dao động

4

4
Một lần trong lượt, khi một lá này đã được thêm vào Bộ bài Phụ, bạn có thể kích hoạt hiệu ứng này bằng cách trục xuất lá này và một lá bài khác từ Vùng Dao động của bạn. Trục xuất số lá bài từ Bộ bài của đối thủ bằng với số Quái thú Dao động đã thêm vào Bộ bài Phụ của đối thủ, đồng thời tăng CÔNG của 1 quái thú "D/D/D" bằng với lượng tương ứng đó x 200, và quái thú đó có thể tấn công thêm một lần.
4

???

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Hiệu ứng Dao độngMô tả
Anh D/D Extra Surveyor Once per turn, when a card has been added to the Extra Deck, you can activate this effect by banishing this card and another card from your Pendulum Zone. Banish a number of cards from your opponent's Deck equal to the number of Pendulum Monsters added to your opponent's Extra Deck, also increase the ATK of 1 "D/D/D" monster by that same number x200, and that monster can attack an additional time.???


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.