FANDOM


D/D Evil
 • Nhật:
  ディー
  ディー
  イービル
 • Kana:
  ディー
  ディーイービル
 • Romaji: DīDī Ībiru
 • Việt: Biệt Giới - Ác Quỷ
Loại
Cấp sao

4 ★★★★

CÔNG / THỦ

0 / 2000

Giới hạn Dao động

8

8
Khi đối thủ Triệu hồi Dao động các quái thú: Bạn có thể phủ nhận hiệu ứng của các quái thú đó, chúng cũng không thể tấn công.
8

???

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Hiệu ứng Dao độngMô tả
Anh D/D Evil When your opponent Pendulum Summons monsters: You can negate the effects of those monsters, also they cannot attack.???

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.