FANDOM


D/D Count Surveyor
 • Nhật:
  ディー
  ディー
  カウント・サーベイヤー
 • Kana:
  ディー
  ディーカウント・サーベイヤー
 • Romaji: DīDī Kaunto Sābeiyā
 • Việt: Biệt Giới - Kẻ Kiểm Soát Bộ Đếm
Loại
Cấp sao

8 ★★★★★★★★

CÔNG / THỦ

2000 / 2000

Giới hạn Dao động

1

1
Xem tất cả quái thú của đối thủ như một quái thú đơn với tổng CÔNGTHỦ của chúng.
1

???

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Hiệu ứng Dao độngMô tả
Anh D/D Count Surveyor Treat all of your opponent's monsters as a single monster with their combined ATK and DEF.???

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.