FANDOM


D/D Ark
(ディー)(ディー)アーク
DDArk-VJMP-JP-OP
 Tên Việt Biệt Giới Chiến Hạm
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディーアーク
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
アーク
 Tên Nhật (rōmaji) Dīdī Āku
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 1
 Loại Fiend / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2000
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.